Đang hiển thị bài đăng từ tháng một, 2015

Đậm đà cơm thố Đà Nẵng

Một trong những món ngon vang bóng một thời của Sài Gòn là cơm thố đã có mặt tại Đà Nẵng. Từ hàng trăm năm trước t…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào