Đang hiển thị bài đăng từ tháng tám, 2015

Cánh gà Nướng - 75.000đ/ 1 đĩa.

Cánh gà nướng của dịch vụ ship đồ ăn đêm Đà Nẵng Cánh gà: Đĩa nhỏ 1 người ăn 2 cánh 40.000đ. ( có nạt) 2 bên. Ship đồ…

Tải thêm bài đăng Không tìm thấy kết quả nào